Vigtige pointer om fremtiden for heste i sport og fritid

Walk the talk

Foto: Pexels I Dette er uddrag fra artiklen: “What We do – Sport and Leisure Horses – What is Social License to Operate” som er bragt på horsewelfare.org Læs den fulde artikel og lær organisationen nærmere at kende her. (Link)

Vigtige pointer om fremtiden for heste i sport og fritid. Hos HorseJournal har vi valgt at gengive uddrag fra ovenstående artikel, idet vi finder vi at artiklen indeholder vigtige og relevante pointer bl.a. set i lyset af de negative sager fra ridesporten, der præger mediebilledet i Danmark i øjeblikket. Artiklen indledes således: Uanset om heste bruges i sport, fritid eller til avl, hviler ansvaret for deres velfærd på skuldrene af dem, der ejer, opdrætter, træner, rider og passer dem.

Social License to Operate

Selvom partnerskabet mellem heste og mennesker, går langt tilbage, så skal ridesporten sikre fortsat godkendelse og accept i det bredere samfund. Når en aktivitet har samfundets godkendelse eller accept, siges den at have en ‘social license to operate’ (SLO). Ridesporten skal bevare og styrke SLO for at have en fremtid. Det betyder, at hestens velfærd skal sættes i højsædet og ses som værende i første række – hele tiden – og det er alle, der beskæftiger sig med heste, det har ansvar for at demonstrere dette.

Når der bliver begået fejl.

Nogle gange vil der blive begået fejl. Hvis de involverede kan lære af disse fejltagelser og demonstrere, at de altid stræber efter at gøre det rigtige for deres heste, er der større sandsynlighed for, at det bredere samfund stoler på, at hestevelfærden virkelig bliver sat først, og det er mere sandsynligt at SLO bibeholdes.

Ændringer

Alle os, der ejer, plejer eller på anden måde er involveret med heste, bør være opmærksomme på, at opfattelsen af, hvad der er god hestevelfærd, ændrer sig.

Videnskabelig forskning udvider forståelsen af, hvad heste har brug for, for at få et godt liv, samt hvilke konsekvenser og valg, som menneskerne omkring hestene, kan have for både deres fysiske velbefindende, men også på deres mentale velfærd.

For virkelig at gøre det rigtige for hestene, er alle involverede i både i sport og fritid nødt til at genoverveje alt lige fra fx.: avl, management, træning, konkurrence, pension og afslutning på hestenes liv. Alle disse delelementer vil påvirke SLO i de kommende år.

Hvordan Social License to Operate typisk tabes.

I øjeblikket støtter verdenssamfundet generelt ansvarlig brug af heste. Denne støtte kan dog let ebbe ud, hvis offentligheden opfatter, at hestevelfærden ikke bliver beskyttet. Et sådant tab af SLO starter typisk med negativ medieomtale. Herefter kommer tab af offentlig tillid og efterfølgende tab af politisk opbakning. Dette kan føre til øget regulering af sporten og i sidste ende et fuldstændigt forbud.

Tilstanden for ridesportens sociale tilladelse er i høj grad baseret på, hvor godt alle involverede med heste i sport og fritid værner om hestens velfærd, såvel som på offentlighedens opfattelse af, hvor godt det sikres.

Hvad kan der gøres for at dette ikke sker?

Her er en række nøgleelementer, der skal tages i betragtning for at bevare SLO. 

Værdier, tillid og gennemsigtighed

Det er vigtigt, at hesteverdenen deler – og ses at dele – værdierne fra den almindelige offentlighed i forhold til hestevelfærd. Samfundets værdier skal tages i betragtning, og alle beslutninger vedrørende brug af heste i sport og fritid bør understøttes af sund dømmekraft, samt hvor det er muligt, videnskabelig dokumentation.

Det er også vigtigt at skabe en atmosfære af gennemsigtighed, hvor offentligheden stoler på, at folk gør ret ved deres heste. Lyt til folk fra og uden for hesteverdenen og sørg for, at alle bekymringer bliver hørt og håndteret konstruktivt og åbent. Det er ligeledes vigtigt at sikre, at regler og anbefalinger er evidensbaserede, hvor det er muligt, og at disse regler håndhæves fuldt ud

Omfavn ændringer, som sandsynligvis vil forbedre hestes velfærd, selv før beviserne er indiskutable, med andre ord, gå ind for forsigtighedsprincippet

Etik og Hestevelfærd

Det er ekstremt vigtigt at tage hensyn til etikken i, hvad der gøres med heste. Det er vigtigt at erkende, at bare fordi noget er muligt, betyder det ikke nødvendigvis, at det er ønskeligt eller acceptabelt.

Hestes velfærd bør overvejes og prioriteres. Hver dag gennem hele hestens liv, både i konkurrence og udenfor. Alle indenfor sport og fritid bør sikre sig, at de ved, hvordan deres hestes velfærd påvirkes af deres tilgange til fx.: avl, pleje, sygdom, udannelse, ryttervægt, brug af hjælpemidler og udstyr, transport etc.

Uddannelse

Uddannelse af alle inden for branchen. Hesteverdenen skal prioritere en holistisk tilgang til velfærd og udstyre sig med den relevante viden og den nyeste dokumentation.

Kommunikation

Den sidste del at overveje er, hvordan rideverdenen kommunikerer om heste i både sport og fritid. Ideelt set vil dette omfatte at være positiv og proaktiv. Fremhæv hver enkelt hest som et individ og en partner. Gør det klart, at uacceptabel praksis ikke tolereres inden for sporten.

Kilde: worldhorsewelfare.org

HorseJournal

Hvad tænker du om dette uddrag? Skriv en kommentar under artiklen, send os en mail på [email protected] eller en besked på Facebook eller Instagram. Vi fortsætter gerne dialogen.

Læs også seneste på HorseJournal

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *