Undersøgelse viser: Fællesskab og Udvikling motiverer børn og unge i idrætsforeningerne.

Undersøgelse viser: Fællesskab og Udvikling motiverer børn og unge i idrætsforeningerne.

Foto: Pexels

Undersøgelse viser: Fællesskab og Udvikling motiverer børn og unge i idrætsforeningerne. Børn og unge i både bredde- og eliteidrætten er motiverede af at udvikle sig og være en del af gode fællesskaber, omvendt er for meget fokus på resultater demotiverende.

Baggrunden for undersøgelsen

Resultaterne bygger på data fra 7110 unge (12-20 år) gymnaster, fodbold-, basketball-, badminton- og håndboldspillere. 40 % af deltagerne er piger, og 24% dyrker idræt på eliteniveau. Forud for denne undersøgelse er der udført undersøgelser i Volleyball Danmark, DBU Sjælland og Dansk Skøjte Union, hvor der blev fundet lignende resultater.

Danske børn er blandt de mest idrætsaktive i verden. Faktisk er næsten 9 ud af 10 af de mindre børn aktive i en idrætsforening. Det tal ændrer sig dog op gennem ungdomsårene, hvor konkurrencen fra skole, fester og andre aktiviteter stiger.

For at motivere flere til at fortsætte har Københavns Universitet og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og fem forbund undersøgt, hvad der motiverer de unge til at gå til idræt. Svarene fra flere end 7.000 børn og unge mellem 12 og 20 år er meget klare:

Klare svar

”Vores børn og unge vil have legen, udviklingen og de gode fællesskaber i fokus i idrætsforeningerne. Og det er præcis de samme ønsker, uanset om man dyrker bredde- eller eliteidræt. Samtidig ser vi et klart ønske fra de unge om at blive involveret og få medbestemmelse på deres idræt. Den viden skal vi nu have ud til vores børne- og ungetrænere, så vi kan motivere endnu flere til at fortsætte i idrætten uanset niveau,” siger Frans Hammer, der er næstformand i DIF.

Løft af 80.000 trænere

DIF arbejder med støtte fra A.P. Møller Fonden i ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ på at skabe bedre rammer for de 800.000 medlemmer i børne- og ungeidrætten med fokus på leg og bevægelsesglæde.

Som led i den indsats er man i gang med at udvikle et trænerløfte, som 80.000 børne- og ungetrænere skal igennem inden 2027. I GymDanmark har man allerede haft 650 trænere igennem med stor succes:

”Der er rigtig positive tilbagemeldinger fra både foreninger og trænere. Vi gør meget for, at trænerløftet skal blive en helt integreret del af hverdagen. Vi har derfor indarbejdet det i et såkaldt ’stjerneløb’ i foreningerne i forbindelse med foreningernes trænermøde ved opstart i august. Og så er trænerløftet implementeret i vores træneruddannelse og bruges også i onboarding af landstrænere og forbundsundervisere,” siger Ditte Okholm-Naut, der er direktør i GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund)

DIF håber

I DIF håber man, at de gode resultater giver andre forbund lyst til at følge efter:

”Som Danmarks største børne- og ungeorganisation har vi et ansvar for at bidrage til, at endnu flere børn og unge får en god oplevelse i idrætsforeningerne uanset niveau og baggrund. Derfor er det helt oplagt at give vores mange frivillige børnetrænere de bedste forudsætninger for at skabe gode rammer,” siger Frans Hammer.

Målet i ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’ er at få 100.000 flere børn i idrætsforeningerne inden 2033.

Det siger undersøgelsen om unges motivation:

  • De unge motiveres af fokus på udvikling og opgaveløsning, involvering af de unge i idrætten samt trænere, der skaber en oplevelse af samhørighed
  • Omvendt svækker det motivationen, hvis der er for entydigt fokus på resultater og en meget autoritær trænerfigur

Fakta om Fremtidens Idræt for Børn og Unge

  • A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 85 mio. kr. til projektet ’Fremtidens Idræt for Børn og Unge’, der er udviklet af og drives af Danmarks Idrætsforbund.
  • ‘Fremtidens idræt for børn og unge’ er et ambitiøst og omfattende projekt, som løber frem til og med 2027.
  • Danmarks Idrætsforbund er paraplyorganisation for 62 danske specialforbund.
  • Under Danmarks Idrætsforbund er der i runde tal 6.000 børne- og ungdomsforeninger og 800.000 medlemmer under 18 år. 
  • FIBU rummer flere projekter omhandlende: øget kapacitet, sunder fællesskaber, involvering og rekruttering samt synlighed og videndeling.
  • Se mere om programmet: www.dif.dk/bornogunge

Kilde: DIF

Læs seneste på HorseJournal

Relaterede indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *