Sommeren trækker ud og det gør insekterne også

Hest med insektdækken og maske

Foto: Pexels

Sommertid er desværre også insekttid, og dermed årstiden med flest insektbid. Det kan være til stor chikane under ridning og på folden for de kære heste.

Lejlighedsvist bliver hesten stukket af hvepse/gedehamse (Vespa vulgaris), humlebier (Bombus-arter) og honningbier (Apis mellifera). Fælles for disse insekter er, at de stikker med den få mm. lange giftbrod, som sidder på bagkroppen. Selve brodden er forbundet med en giftblære, som tømmes, når musklerne trækker sig sammen.

Selve giften er kompleks, og indeholder proteiner, basiske lipider og syrer, der hver især virker som antigener og kan forårsage blødningsforstyrrelse, hæmolyse og anafylaktisk chok.

Hvepse, humlebier og bier, stikker udelukkende som selvforsvar i modsætning til for eksempel myg, bremser og klæg.

Det gør ondt at blive stukket af bier eller hvepse. Heste reagerer ofte voldsomt på stikkene, og de kan hæve meget i området omkring selve stikket. Hesten kan, hvis der er mange stik, udvikle et nældefeberlignende udslæt.

Hvis hesten stikkes i områder med tynd hud, som øjenlåg eller hals giver det ofte kraftigere reaktioner, fordi bindevævet er løst bundet og derfor hæver mere. Hvis hesten er allergisk overfor insektgiften, kan den hæve op i næseborene og svælget, og få problemer med vejrtrækning. Meget kritiske tilfælde, der har medført kvælning, er beskrevet.

Der kan også opstå alvorlige behandlingskrævende problemer, hvis giften hurtigt spredes til hjerne, hjerte og andre vigtige organer, som det er tilfældet, hvis hesten bliver stukket i et område med store blodkar. Som ejer kan du registrere dette ved, at hesten får symptomer som forhøjet puls og svedudbrud.

I de tilfælde, hvor hesten angribes af en hel sværm, ødelægger giften hestens røde blodlegemer, og den begynder derfor at udskille hæmoglobin i urinen. Det medfører at hesten får gulsot og i meget alvorlige tilfælde at hesten kollapser.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen?

Det volder sjældent problemer at stille diagnosen, da hævelserne kan ses med det blotte øje, og lidelsen forekommer i sommerhalvåret, hvor insektplagen er størst.

Enkelt-stik uden voldsom hævelse kan behandles lokalt med en irritations-dæmpende salve. Brodden skal fjernes med en pincet.

Er hesten meget hævet, eller har udviklet nældefeberlignende udslæt, skal dyrlægen tilkaldes for at den kan blive behandlet med anti-inflammatorisk medicin. Ofte vil dyrlægen give en indsprøjtning direkte ind i blodåren, for at opnå den hurtigste effekt. Hvis hesten er meget hævet i halsregionen, skal dyrlægen tilkaldes straks, da en allergisk reaktion kan påvirke åndedrætsfunktionen. Det er vigtigt at disse heste observeres meget nøje, da giften har indflydelse på hele hjerte-karsystemet.

Hvis hesten får feber, svedudbrud eller forhøjet puls skal dyrlæge tilkaldes straks. En hest som er angrebet af en hel bisværm skal hospitaliseres, til intensiv behandling.

Hvordan er fremtiden for din hest, hvis den har fået bi- eller hvepsestik?

For de heste, som kun har fået enkelte stik, er fremtiden som hovedregel god. Der går som regel nogle dage før hævelsen falder, men hesten skal nok blive pæn igen.

I de tilfælde hvor hesten har reageret meget kraftigt på bi- eller hvepsestik, skal man være ekstra opmærksom på, at man de følgende år har hesten opstaldet i områder uden for mange hvepse eller bier.

Hvorfor får heste bi- og hvepsestik?

Bier og hvepse stikker i selvforsvar. Der kan ind i mellem forekomme aggressive bi familier, som kan angribe heste, og i de tilfælde har hestene ikke en chance for at undgå bierne. Derimod er der ingen grund til at frygte en bisværm, der har slået sig ned i et træ el. lign. – de er ganske fredelige.

Hvad kan du gøre for at forebygge, at din hest bliver stukket?

Det er en god ide at få ødelagt så mange hvepsebo som muligt. I løbet af vinteren er det udelukkende dronningen som overlever, men i løbet af den kommende sæson kan hun producere mange nye hvepse. Hvepsebo findes dels i jorden (musehuller, stendiger m.v.), dels i tætte buske (hække) og endelig i og omkring vores boliger og staldbygninger (lofter, udhuse, tagudhæng m.m.).

Hvepse lever blandt andet af nedfalden frugt, derfor skal man i sensommeren undgå, at heste går på små folde med frugttræer og mirabellehegn.

Endelig kan man nedbringe risikoen for bistik ved at undgå opstaldning tæt på bistader.

Man kan spraye sin hest før ridning og ifører dem insekt dæmpende dækkener når de går på fold.

Anden viden om bi- og hvepsestik

Hvert år behandles omkring 9.000 personer på skadestuerne i Danmark på grund af insektstik. Ud af disse dør gennemsnitligt 2 personer årligt, på grund af anafylaktisk chok.

Kilde : Netdyredoktor

Læs også seneste på HorseJournal

Relaterede indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *