Hesteafgiftsfonden – Støtte til Hestesektoren i Danmark

Foto: Pexels

Hesteafgiftsfonden – Støtte til Hestesektoren i Danmark. Formålet med Hesteafgiftsfonden er at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark.

Hvad er Hesteafgiftsfonden?

Hesteafgiftsfonden og de øvrige produktions- og promilleafgiftsfonde i landbruget er oprettet ved lov. Landbrugets fonde omfatter 13 fonde, der yder tilskud til aktiviteter, der styrker landbrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Hvilket betyder, at fondene betragtes som offentlige forvaltningsorganer, og midlerne er ligeledes at betragte som statsmidler underlagt EU-regler for statsstøtte.

Bestyrelsen udpeges af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter indstilling fra landbrugets organisationer og offentlige interesser. Landbrugsstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er tilsynsmyndighed for fondene.

Fondens formål

Formålet med Hesteafgiftsfonden er at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark. Fonden kan indenfor dette formål, og i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven anvende midler til aktiviteter i forbindelse med, afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol mm.

Fondens økonomi

Til finansiering af aktiviteter opkræver fonden produktionsafgifter i henhold til gældende lovgivning. Fonden kan envidere modtage en del af de midler, der indbetales til statskassen, i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Fødevareministeren kan desuden give tilladelse til, at fonden modtager andre midler.

Se hvad fonden har støttet

Her kan du læse mere om hvad fonden har støttet de seneste år.

LINK – DET HAR FONDEN STØTTET

I 2023 var et af forskningsprojekterne bl.a. Metanproduktion fra heste fodret med forskellige grovfoderrationer ved Århus Universitet og i 2024 er det bl.a. projektet Automatisk genkendelse af smerte hos heste ved Københavns Universitet.

Kilde: hesteafgiftsfonden.dk

Seneste på HorseJournal

Relaterede indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *